Föreningens styrelse har följande ledamöter:
       
  Ordförande Mic Calvert mic@karlshamnsmfs.se
  Sekreterare vakant  
  Kassör Bengt Norman bengt@karlshamnsmfs.se
  Ledamot Christer Henningor  
  Ledamot Ingmar Carlsson ingmar@karlshamnsmfs.se