Föreningens styrelse har följande ledamöter:

Ordförande Mic Calvert mic@karlshamnsmfs.se
Sekreterare vakant  
Kassör Bengt Norman bengt@karlshamnsmfs.se
Ledamot Christer Henningor  
Ledamot Ingmar Carlsson ingmar@karlshamnsmfs.se