Vårt modellflygfält Stillanda, ca 3 km väster om Karlshamn.
Öster om brandövningsplatsen, Vekerumsvägen nertill i bild.

   
 

Säkerhetsregler

 

Försäkring krävs!  Uppfylls genom medlemskap i SMFF eller RCFF.

 

Flyg inte ensam utan erfarenhet. Flyg inte utan att modellen är säkerhetsgranskad.

 

Ingen publik eller obehöriga i depån.

 

Flyg inte över personer i närområdet och INTE över bilbanan när där är verksamhet.

 

Hundar ska vara kopplade

 

Dessutom gäller SMFF´s och RCFF´s gemensamma säkerhetsregler. Läs dessa här!