Kallelse till kommande årsmöte:
       
  Årsstämma 2019 Datum ej fastställt