Det är inte många som bygger av "stickor och strån fortfarande ..." 
Här en Thulin A, svensk (eller fransk) förebild och svensk byggsats

   
 

   
 

   
   
 

 

Fältarbete på Stillanda